CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ORCHID

High-pressure hose, 20 m, 315 bar, 2 x M22 x 1.5

Screw connections at both ends, M 22 x 1.5, with bend protection.
Số thứ tự:6.390-031.0

Bạn có cần trợ giúp??
Hotline: (+84) 911-483-435

YÊU CẦU BÁO GIÁ

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)